Privacy statement

Bij het aanvragen of sluiten van een verzekering hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Wij respecteren uw privacy en gaan vertrouwelijk en zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In dit privacy statement leest u hoe wij dat doen.

Ons privacybeleid

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met:

 • de Wet bescherming persoonsgegevens;
 • het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen; en
 • de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

In de Gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens specifiek uitgewerkt voor banken en verzekeraars. De volledige tekst van de Gedragscode kunt u opvragen via de website van het Verbond van Verzekeraars: www.verzekeraars.nl. U kunt het Verbond van Verzekeraars hierover ook een brief sturen of bellen:

Verbond van Verzekeraars
Postbus 93450
2509 AL Den Haag
(070) 333 85 00

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Vraagt u een verzekering aan? Dan vragen wij om uw persoonsgegevens. Deze gegevens gebruiken wij:

 • voor het beoordelen en accepteren van uw aanvraag;
 • om uw verzekeringsovereenkomst aan te gaan en uit te voeren;
 • om statistisch onderzoek te doen;
 • om te kunnen voldoen aan de wet;
 • om fraude te voorkomen en bestrijden;
 • om marketingactiviteiten uit te voeren.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens?

BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V. is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Onder deze naam hebben wij verschillende verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). De melding staat onder het volgende meldingsnummer in het openbaar register van het CBP:

 • BNP Paribas Cardif Schadeverzekeringen N.V.: 1280709;

Het register vindt u op www.cbpweb.nl

Verwerken van bijzondere persoonsgegevens

Voor een aantal soorten verzekeringen (bijvoorbeeld levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) vragen wij om medische gegevens. Deze gegevens krijgen wij van u of - met uw machtiging - van een arts. De verwerking van uw medische gegevens vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur (arts). Medische gegevens worden door de medisch adviseur alleen aan anderen binnen het bedrijf gegeven als zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. Deze personen hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur heeft door zijn medisch beroepsgeheim.

Verder kunnen voor de risicobeoordeling door ons vragen worden gesteld naar een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u niet te melden.

Toetsing van uw gegevens en informatieverstrekking aan de Stichting CIS

Wij voeren een verantwoord acceptatiebeleid. Daarom kunnen wij uw gegevens opvragen bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Den Haag. Uw gegevens kunnen wij ook laten opnemen in dit systeem. Doel hiervan is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Wilt u meer weten over de Stichting CIS en hoe zij met persoonsgegevens omgaat? Kijk dan op www.stichtingcis.nl.

Inzage en correctie van persoonsgegevens

Wij helpen u graag zo goed mogelijk. Het is daarbij belangrijk om de juiste informatie te hebben. Uw gegevens houden wij daarom graag actueel. Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar onderstaand adres met een kopie van uw identiteitsbewijs. U krijgt dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens. Staan er onjuiste gegevens op? Laat het ons weten. Wij passen de gegevens dan aan.

BNP Paribas Cardif B.V.
T.a.v. Cardif Contact Center
Postbus 4006
4900 CA Oosterhout

Recht van verzet

Wij gebruiken persoonsgegevens ook voor marketingactiviteiten. Wilt u niet dat wij dit doen? Laat dit aan ons weten door een brief te sturen naar onderstaand adres. Dan zorgen wij ervoor dat u hiervoor niet meer wordt benaderd.

BNP Paribas Cardif
T.a.v. Cardif Contact Center
Postbus 4006
4900 CA Oosterhout

Opname van telefoongesprekken

Wij kunnen telefoongesprekken opnemen om:

 • onze medewerkers te trainen en coachen;
 • fraude te voorkomen en bestrijden; en
 • te kunnen voldoen aan de wet.

De opgenomen telefoongesprekken worden goed beveiligd en niet langer bewaard dan nodig is. Hebt u een geschil over de inhoud van het opgenomen telefoongesprek? Dan hebt u het recht om dit telefoongesprek te beluisteren of daarvan een kopie te ontvangen.

Websites van derden

Op onze website kunt u hyperlinks naar andere websites aantreffen. Dit privacy statement is niet van toepassing op die andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de toegankelijkheid en inhoud van de websites van derden. En voor de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom, indien aanwezig, altijd het privacy statement van de site die u bezoekt.

Nieuwe ontwikkelingen

Zijn er nieuwe ontwikkelingen? Bijvoorbeeld in onze bedrijfsactiviteiten of in wet- en regelgeving? Dan kunnen wij de teksten van deze site en dus ook van dit privacy statement daarop aanpassen. Wij raden u dan ook aan om deze tekst regelmatig te bekijken als u onze site bezoekt.

Het gebruik van deze website

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die uw gegevens kunnen inzien, zijn verplicht om deze informatie geheim te houden.

Wilt u meer informatie?

Hebt u vragen over het privacy statement? Of over de verwerking van uw persoonsgegevens? Bel ons dan gerust. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.30 uur. Ons telefoonnummer is (0162) 486 000. U kunt ook een mail sturen naar: info@bnpparibascardif.nl. Per brief kunt u ons bereiken via:

BNP Paribas Cardif
T.a.v. Cardif Contact Center
Postbus 4006
4900 CA Oosterhout

Wij helpen u graag!