Fraudebeleid

Op deze pagina vindt u informatie over ons fraudebeleid. Met dit beleid willen we fraude door verzekerden tegengaan. Dat vinden we belangrijk. Omdat we een betrouwbare partner willen zijn voor al onze verzekerden.

Fraude

Er is sprake van fraude wanneer onze verzekerden ons doelbewust misleiden. Dit zijn een aantal voorbeelden van fraude:

  • Iemand anders zijn verzekering opzeggen met een vervalste handtekening.
  • Een diefstal melden terwijl er geen sprake is van diefstal.
  • Een vals rekeningnummer opgeven voor het claimen van schade.

Deze lijst bevat lang niet alle mogelijke vormen van fraude. Wij zijn altijd alert op fraude. En we stellen altijd een onderzoek in als we denken dat een schadeclaim mogelijk onterecht is.

Betrouwbare partner

Wij willen een betrouwbare partner zijn voor financieel adviseurs en verzekerden. Wanneer we fraude niet ontdekken en onterecht schade zouden uitkeren, is dit nadelig voor alle overige verzekerden. Zij zien dit terug in een hogere premie. Dat willen we niet. We willen dat alle eerlijke verzekerden op ons kunnen rekenen. Daarom vinden we het van groot belang om fraude tegen te gaan.

Maatregelen

Wanneer we denken dat er fraude in het spel is, onderzoeken we dat. Blijkt een schadeclaim terecht te zijn? Dan handelen we die volgens de normale procedures af. Maar als we inderdaad fraude ontdekken, kunnen we:

  • een schade niet vergoeden of terug laten betalen
  • de door ons gemaakte kosten in rekening brengen bij de fraudeur
  • de betreffende verzekering of alle verzekeringen van de fraudeur opzeggen
  • de fraude laten registreren op een lijst die voor alle verzekeraars toegankelijk is
  • aangifte doen.

Registratie

We kunnen gegevens van fraudeurs laten vastleggen op een waarschuwingslijst van het Centraal Informatiesysteem (Stichting CIS). Het CIS is toegankelijk voor alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Een registratie op de waarschuwingslijst kan nadelige gevolgen hebben bij het verkrijgen van een volgende verzekering. Meer informatie vindt u op www.stichtingcis.nl.

Aangifte

Naast de maatregelen die hierboven staan, kunnen wij aangifte doen. Dat doen we al als er sprake is van aanzienlijke financiƫle schade. Ook als de politie erom vraagt, doen we aangifte.

Communicatie

Ontdekken we dat er sprake is van fraude? Dan stellen we de fraudeur daarvan schriftelijk op de hoogte. Daarin informeren we hem over:

  • de aard van de fraude
  • de maatregelen die we nemen.

Wij vinden dat het belang van eerlijke verzekerden altijd voor het belang van fraudeurs gaat. Daarom nemen we fraudebeheersing serieus.